neta

תפריט
תפריט מוצרים

תערובת שתילה 25 ליטר

28.00 

תערובת שתילה איכותית, מיועדת במיוחד לשתילה במיכלים ואדניות. יחס מיטבי בין אוורור, ניקוז ויכולת החזקת מים בתוספת חומרי דישון והזנה בשחרור מיידי ובשחרור איטי. תנאים המעודדים צמיחה ומותאמים לאקלים הישראלי.

28.00 

תערובת שתילה איכותית, מיועדת במיוחד לשתילה במיכלים ואדניות. יחס מיטבי בין אוורור, ניקוז ויכולת החזקת מים בתוספת חומרי דישון והזנה בשחרור מיידי ובשחרור איטי. תנאים המעודדים צמיחה ומותאמים לאקלים הישראלי.

תערובת שתילה 25 ליטר