neta

תפריט
תפריט מוצרים

רקפת

22.50 35.90 

נקה
  • השקיה- מרובה
  • תאורה- אור מרובה (פנים) צל, צל חלקי, שמש חלקית (חוץ)
  • מחזור צמח- רב שנתי
  • תנאי טיפול מיוחדים- עמיד בפני קרה

רקפת, רב שנתי שתאים כצמח בית וכצמח לעציץ או בקרקע בגינה. הרקפת פורחת בחודשים אוקטובר עד יוני, בגווני סגול, לילך, ורוד, לבן ואדום. הרקפת מתאימה לשתילה בגן וגם בעציץ לבית. הפרחים מיוחדים ומראה הנוטה כלפי מטה אופייני במיוחד לרקפת.

22.50 35.90 

נקה
  • השקיה- מרובה
  • תאורה- אור מרובה (פנים) צל, צל חלקי, שמש חלקית (חוץ)
  • מחזור צמח- רב שנתי
  • תנאי טיפול מיוחדים- עמיד בפני קרה

רקפת, רב שנתי שתאים כצמח בית וכצמח לעציץ או בקרקע בגינה. הרקפת פורחת בחודשים אוקטובר עד יוני, בגווני סגול, לילך, ורוד, לבן ואדום. הרקפת מתאימה לשתילה בגן וגם בעציץ לבית. הפרחים מיוחדים ומראה הנוטה כלפי מטה אופייני במיוחד לרקפת.

רקפת

אור מרובה (פנים) צל, צל חלקי, שמש חלקית (חוץ)תאורה
מרובההשקיה
רב שנתימחזור חיים
בינוניקצב צימוח
חורף, אביבעונת פריחה
עציץ, אדמהתנאי שתילה
10-20מרווחי שתילה
דישון
30גובה מקסימלי
30רוחב מקסימאלי