neta

תפריט
תפריט מוצרים

קרוטון פטרה

34.00 73.00 

נקה
  • השקיה- בינונית
  • תאורה- אור מרובה (פנים), צל, צל חלקי (חוץ)
  • מחזור צמח- רב שנתי
  • תנאי טיפול מיוחדים- רגיש לקור, רגיש לקרה, רגיש לשרב

קרוטון פטרה, שיח רב שנתי ונשיר מותנה שניתן לעצב כעץ קטן. מראה טרופי, צבעוני מאוד, עלים גדולים ומאורכים. מתאים לשתילה באזורי הארץ החמים, רצוי לחים, בעציצים וכצמח בית ופטיו. מומלץ לשמור על אדמה לחה אך לא רטובה.

34.00 73.00 

נקה
  • השקיה- בינונית
  • תאורה- אור מרובה (פנים), צל, צל חלקי (חוץ)
  • מחזור צמח- רב שנתי
  • תנאי טיפול מיוחדים- רגיש לקור, רגיש לקרה, רגיש לשרב

קרוטון פטרה, שיח רב שנתי ונשיר מותנה שניתן לעצב כעץ קטן. מראה טרופי, צבעוני מאוד, עלים גדולים ומאורכים. מתאים לשתילה באזורי הארץ החמים, רצוי לחים, בעציצים וכצמח בית ופטיו. מומלץ לשמור על אדמה לחה אך לא רטובה.

קרוטון פטרה

אור מרובה (פנים) צל, צל חלקי (חוץ)תאורה
בינוניתהשקיה
רב שנתימחזור חיים
בינוניקצב צימוח
עונת פריחה
עציץתנאי שתילה
50-70מרווחי שתילה
דישון
150גובה מקסימלי
100רוחב מקסימאלי