neta

תפריט
תפריט מוצרים

קלתיאה אינסגניס

51.00 110.00 

נקה
  • השקיה- בינונית
  • תאורה- אור מרובה (פנים), צל, צל חלקי (חוץ)
  • מחזור צמח- רב שנתי
  • תנאי טיפול מיוחדים- רגיש לקור, רגיש לקרה, עמיד בפני לחות

קלתיאה אינסגניס, צמח טרופי רב שנתי בעל מבנה זקוף. העלים מיוחדים מאוד קישוטיים. לעלים פטוטרת ארוכה, והם גדלים ממרכז הצמח כשושנת עלים. הצמח מתאים לאזור מואר בבית.

51.00 110.00 

נקה
  • השקיה- בינונית
  • תאורה- אור מרובה (פנים), צל, צל חלקי (חוץ)
  • מחזור צמח- רב שנתי
  • תנאי טיפול מיוחדים- רגיש לקור, רגיש לקרה, עמיד בפני לחות

קלתיאה אינסגניס, צמח טרופי רב שנתי בעל מבנה זקוף. העלים מיוחדים מאוד קישוטיים. לעלים פטוטרת ארוכה, והם גדלים ממרכז הצמח כשושנת עלים. הצמח מתאים לאזור מואר בבית.

קלתיאה אינסגניס

אור מרובה (פנים) צל, צל חלקי (חוץ)תאורה
בינוניתהשקיה
רב שנתימחזור חיים
בינוניקצב צימוח
עונת פריחה
עציץתנאי שתילה
30-50מרווחי שתילה
דישון
50גובה מקסימלי
40רוחב מקסימאלי