neta

תפריט
תפריט מוצרים

פיקוס גומי

25.00 125.00 

נקה
  • השקיה- מועטה
  • תאורה- אור מרובה (פנים) צל חלקי, שמש חלקית, שמש מלאה (חוץ)
  • מחזור צמח- רב שנתי
  • תנאי טיפול מיוחדים- רגיש לקור, עמיד בפני שרב, עמיד בפני לחות, עמיד ליובש

פיקוס גומי, עץ חסון, גבוה בעל מבנה מעוגל וצפוף. יחודו בעלים הגדולים החלקים והמבריקים. פיקוס גומי רגיש לקור וקרה. בבגרותו מגיע לגובה של כ- 25 מטר ומעלה, וקוטר מעל 15 מטר. ניתן לגיזום ושמירה על נפח בגינות פרטיות ובבנייני מגורים. אינו זקוק להשקיה רבה לאחר שמתבסס. ניתן לגדל את העץ כצמח בית ומשרד בעציץ.

25.00 125.00 

נקה
  • השקיה- מועטה
  • תאורה- אור מרובה (פנים) צל חלקי, שמש חלקית, שמש מלאה (חוץ)
  • מחזור צמח- רב שנתי
  • תנאי טיפול מיוחדים- רגיש לקור, עמיד בפני שרב, עמיד בפני לחות, עמיד ליובש

פיקוס גומי, עץ חסון, גבוה בעל מבנה מעוגל וצפוף. יחודו בעלים הגדולים החלקים והמבריקים. פיקוס גומי רגיש לקור וקרה. בבגרותו מגיע לגובה של כ- 25 מטר ומעלה, וקוטר מעל 15 מטר. ניתן לגיזום ושמירה על נפח בגינות פרטיות ובבנייני מגורים. אינו זקוק להשקיה רבה לאחר שמתבסס. ניתן לגדל את העץ כצמח בית ומשרד בעציץ.

פיקוס גומי

אור מרובה (פנים) צל חלקי, שמש חלקית, שמש מלאה (חוץ)תאורה
מועטההשקיה
רב שנתימחזור חיים
מהירקצב צימוח
עונת פריחה
עציץ, אדמהתנאי שתילה
100-150מרווחי שתילה
דישון
1000גובה מקסימלי
400רוחב מקסימאלי