neta

תפריט
תפריט מוצרים

פוקסיה

19.00 45.00 

נקה
  • השקיה- בינונית, מרובה
  • תאורה- צל, צל חלקי, שמש חלקית (חוץ)
  • מחזור צמח- עונתי
  • תנאי טיפול מיוחדים- רגיש לחום, עמיד בפני קרה

פוקסיה, שיח עשבוני נמוך ופרחוני, הזנים השונים מתנהגים כעונתיים. פרחים מיוחדים. פרחים עם שורה אחת של עלי כותרת, או יותר. מתאים לחצי צל או לצל, בעיקר לאזור ההר, אינו אוהב אזורים חמים. בעיקר בעציצים וסלסלות תלויות. זקוק לדישון קבוע. מומלץ לקטום מדי פעם לפיצול הענפים.

19.00 45.00 

נקה
  • השקיה- בינונית, מרובה
  • תאורה- צל, צל חלקי, שמש חלקית (חוץ)
  • מחזור צמח- עונתי
  • תנאי טיפול מיוחדים- רגיש לחום, עמיד בפני קרה

פוקסיה, שיח עשבוני נמוך ופרחוני, הזנים השונים מתנהגים כעונתיים. פרחים מיוחדים. פרחים עם שורה אחת של עלי כותרת, או יותר. מתאים לחצי צל או לצל, בעיקר לאזור ההר, אינו אוהב אזורים חמים. בעיקר בעציצים וסלסלות תלויות. זקוק לדישון קבוע. מומלץ לקטום מדי פעם לפיצול הענפים.

פוקסיה

צל, צל חלקי, שמש חלקית (חוץ)תאורה
בינונית, מרובההשקיה
עונתימחזור חיים
בינוניקצב צימוח
חורף, סתיו, אביבעונת פריחה
עציץ, אדמהתנאי שתילה
10-20מרווחי שתילה
דישון
50גובה מקסימלי
60רוחב מקסימאלי