neta

תפריט
תפריט מוצרים

פוטוס

15.50 48.00 

נקה
  • השקיה- מועטה, בינונית
  • תאורה- אור חלקי, אור מרובה (פנים), צל, צל חלקי, שמש חלקית (חוץ)
  • מחזור צמח- רב שנתי
  • תנאי טיפול מיוחדים- רגיש לקור, רגיש לקרה

פוטוס, צמח רב שנתי ירוק עד, יתנהג כמטפס וכצמח נשפך, בהתאם לסביבתו. צמח עמיד וחזק, בעל עלים מגווונים בירוק כהה, בהיר וקרם. מתאים לחצר לאזורים מוצלים וחצי מוצלים, וכצמח בית מאוד חזק. מתאים גם לשמש כצמח כיסוי בגן. הפוטוס רגיש לקור, במידה ונמצא בחצר, יאבד את עליו בחורף קר.

15.50 48.00 

נקה
  • השקיה- מועטה, בינונית
  • תאורה- אור חלקי, אור מרובה (פנים), צל, צל חלקי, שמש חלקית (חוץ)
  • מחזור צמח- רב שנתי
  • תנאי טיפול מיוחדים- רגיש לקור, רגיש לקרה

פוטוס, צמח רב שנתי ירוק עד, יתנהג כמטפס וכצמח נשפך, בהתאם לסביבתו. צמח עמיד וחזק, בעל עלים מגווונים בירוק כהה, בהיר וקרם. מתאים לחצר לאזורים מוצלים וחצי מוצלים, וכצמח בית מאוד חזק. מתאים גם לשמש כצמח כיסוי בגן. הפוטוס רגיש לקור, במידה ונמצא בחצר, יאבד את עליו בחורף קר.

אור חלקי, אור מרובה (פנים) צל, צל חלקי, שמש חלקית (חוץ)תאורה
מועטה, בינוניתהשקיה
רב שנתימחזור חיים
מהירקצב צימוח
עונת פריחה
עציץ, אדמהתנאי שתילה
50-70מרווחי שתילה
דישון
600גובה מקסימלי
200רוחב מקסימאלי