neta

תפריט
תפריט מוצרים

כידונן תלת פסי (צהוב שוליים)

35.00 266.00 

נקה
  • השקיה- מועטה
  • תאורה- אור מרובה (פנים), צל, צל חלקי, שמש חלקית (חוץ)
  • מחזור צמח- רב שנתי
  • תנאי טיפול מיוחדים- רגיש לקרה, עמיד בפני יובש

כידונן תלת פסי צהוב שוליים, צמח בשרני, רב שנתי, בעל עלים זקופים וארוכים דמויי חרב בגווני ירוק בהיר עם פסי ירוק כהה לרוחב העלים, שולי העלה לכל אורכם בגוון צהוב. אורכם מגיע ל-90 ס״מ ורוחבם כ- 10 ס״מ. צמח בית עמיד מאוד למקום מואר, ובגן לאזורים מוצלים עד חצי יום שמש. הצמח נחשב כמטהר אויר.

35.00 266.00 

נקה
  • השקיה- מועטה
  • תאורה- אור מרובה (פנים), צל, צל חלקי, שמש חלקית (חוץ)
  • מחזור צמח- רב שנתי
  • תנאי טיפול מיוחדים- רגיש לקרה, עמיד בפני יובש

כידונן תלת פסי צהוב שוליים, צמח בשרני, רב שנתי, בעל עלים זקופים וארוכים דמויי חרב בגווני ירוק בהיר עם פסי ירוק כהה לרוחב העלים, שולי העלה לכל אורכם בגוון צהוב. אורכם מגיע ל-90 ס״מ ורוחבם כ- 10 ס״מ. צמח בית עמיד מאוד למקום מואר, ובגן לאזורים מוצלים עד חצי יום שמש. הצמח נחשב כמטהר אויר.

כידונן תלת פסי (צהוב שוליים)

אור מרובה (פנים) צל, צל חלקי (חוץ)תאורה
מועטההשקיה
רב שנתימחזור חיים
בינוניקצב צימוח
עונת פריחה
עציץ, אדמהתנאי שתילה
40-60מרווחי שתילה
דישון
80גובה מקסימלי
50רוחב מקסימאלי