neta

תפריט
תפריט מוצרים

סוטרה לבובה (בקופה)

13.90 38.00 

נקה
  • השקיה- בינונית
  • תאורה- צל חלקי, שמש חלקית, שמש מלאה (חוץ)
  • מחזור צמח- רב שנתי
  • תנאי טיפול מיוחדים- רגיש לחום

סוטרה לבובה (בקופה), משתרע ומשתפל, ירוק עד, רב שנתי או עונתי. פרחים קטנים ולבנים, סגלגלים או ורודים. מתאים מאוד לסלסלות תלויות ומיכלים, מסלעות וכיסוי שטח לא גדול. מעדיף חצי צל ואדמה מדושנת. באזורם קרירים יפרח רב השנה, באזורים חמים יותר יפרח בחורף ובאביב.

13.90 38.00 

נקה
  • השקיה- בינונית
  • תאורה- צל חלקי, שמש חלקית, שמש מלאה (חוץ)
  • מחזור צמח- רב שנתי
  • תנאי טיפול מיוחדים- רגיש לחום

סוטרה לבובה (בקופה), משתרע ומשתפל, ירוק עד, רב שנתי או עונתי. פרחים קטנים ולבנים, סגלגלים או ורודים. מתאים מאוד לסלסלות תלויות ומיכלים, מסלעות וכיסוי שטח לא גדול. מעדיף חצי צל ואדמה מדושנת. באזורם קרירים יפרח רב השנה, באזורים חמים יותר יפרח בחורף ובאביב.

סוטרה לבובה (בקופה)

צל חלקי, שמש חלקית, שמש מלאה (חוץ)תאורה
בינוניתהשקיה
רב שנתימחזור חיים
בינוניקצב צימוח
חורף, אביבעונת פריחה
עציץ, אדמהתנאי שתילה
10-20מרווחי שתילה
דישון
20גובה מקסימלי
50רוחב מקסימאלי