neta

תפריט
תפריט מוצרים

ניצנית אדומה

13.50 17.00 

נקה
  • השקיה- בינונית
  • תאורה- אור מרובה (פנים) צל חלקי, שמש חלקית (חוץ)
  • מחזור צמח- רב שנתי
  • תנאי טיפול מיוחדים- רגיש לקור, רגיש לקרה, עמיד בפני לחות

ניצנית אדומה, סוקולנט רב שנתי, ירוק עד, פריחה מינואר עד אפריל, ואף בחודשים נוספים. הניצנית מלאה בפרחים קטנטנים כדוריים, המופיעים באשכולות. מתאימה לבית במקום מואר, ואף בחצי צל עם השקיה לא רבה. בסיום הפריחה מומלץ לקטום את הגבעולים ולהמתין לפריחה חוזרת. מתאימה לשתילה במיכלים, אדניות ועציצים.

13.50 17.00 

נקה
  • השקיה- בינונית
  • תאורה- אור מרובה (פנים) צל חלקי, שמש חלקית (חוץ)
  • מחזור צמח- רב שנתי
  • תנאי טיפול מיוחדים- רגיש לקור, רגיש לקרה, עמיד בפני לחות

ניצנית אדומה, סוקולנט רב שנתי, ירוק עד, פריחה מינואר עד אפריל, ואף בחודשים נוספים. הניצנית מלאה בפרחים קטנטנים כדוריים, המופיעים באשכולות. מתאימה לבית במקום מואר, ואף בחצי צל עם השקיה לא רבה. בסיום הפריחה מומלץ לקטום את הגבעולים ולהמתין לפריחה חוזרת. מתאימה לשתילה במיכלים, אדניות ועציצים.

ניצנית אדומה

אור מרובה (פנים) צל חלקי, שמש חלקית (חוץ)תאורה
בינוניתהשקיה
רב שנתימחזור חיים
בינוניקצב צימוח
חורף, קיץ, סתיו, אביבעונת פריחה
עציץ, אדמהתנאי שתילה
10-20מרווחי שתילה
דישון
30גובה מקסימלי
30רוחב מקסימאלי