neta

תפריט
תפריט מוצרים

מליסה רפואית

11.90 

נקה
  • השקיה- בינונית, מרובה
  • תאורה- צל, צל חלקי (חוץ)
  • מחזור צמח- רב שנתי
  • תנאי טיפול מיוחדים- עמיד בפני קרה, עמיד בפני שרב, עמיד ללחות

מליסה רפואית, צמח עשבוני במראה מעוגל, עלים בצורת לב, בצבע ירוק רענן, מחוספסים, משוננים שעירים עם ריח לימוני. הצמח מעדיף תנאי לחות והשקיה מרובה. הפריחה לבנה קטנה. מומלץ לגזום בסוף החורף. משמש כתבלין וחליטה.

11.90 

נקה
  • השקיה- בינונית, מרובה
  • תאורה- צל, צל חלקי (חוץ)
  • מחזור צמח- רב שנתי
  • תנאי טיפול מיוחדים- עמיד בפני קרה, עמיד בפני שרב, עמיד ללחות

מליסה רפואית, צמח עשבוני במראה מעוגל, עלים בצורת לב, בצבע ירוק רענן, מחוספסים, משוננים שעירים עם ריח לימוני. הצמח מעדיף תנאי לחות והשקיה מרובה. הפריחה לבנה קטנה. מומלץ לגזום בסוף החורף. משמש כתבלין וחליטה.

מליסה רפואית

צל, צל חלקי (חוץ)תאורה
בינונית, מרובההשקיה
רב שנתימחזור חיים
מהירקצב צימוח
קיץ, אביבעונת פריחה
עציץ, אדמהתנאי שתילה
20-40מרווחי שתילה
דישון
100גובה מקסימלי
50רוחב מקסימאלי