neta

תפריט
תפריט מוצרים

ליריופה

22.50 80.00 

נקה
  • השקיה- בינונית
  • תאורה- אור מרובה (פנים) צל, צל חלקי, שמש חלקית (חוץ)
  • מחזור צמח- רב שנתי
  • תנאי טיפול מיוחדים- עמיד בפני לחות, עמיד ליובש

ליריופה, צמח עשבוני רב שנתי, ירוק עד. בעל עלים צפופים בצבע ירוק כהה. מבנה הצמח כמזרקה. הפריחה בצבע סגול לילך או בלבן. מתאים לגינה ומתחת לעצים ולמיכלים. יש להעשיר את הקרקע. יסתדר בכל קרקע לחה ומנוקזת. לאחר שמתבסס יכול לסבול יובש זמני.

22.50 80.00 

נקה
  • השקיה- בינונית
  • תאורה- אור מרובה (פנים) צל, צל חלקי, שמש חלקית (חוץ)
  • מחזור צמח- רב שנתי
  • תנאי טיפול מיוחדים- עמיד בפני לחות, עמיד ליובש

ליריופה, צמח עשבוני רב שנתי, ירוק עד. בעל עלים צפופים בצבע ירוק כהה. מבנה הצמח כמזרקה. הפריחה בצבע סגול לילך או בלבן. מתאים לגינה ומתחת לעצים ולמיכלים. יש להעשיר את הקרקע. יסתדר בכל קרקע לחה ומנוקזת. לאחר שמתבסס יכול לסבול יובש זמני.

ליריופה

אור מרובה (פנים) צל, צל חלקי, שמש חלקית (חוץ)תאורה
בינוניתהשקיה
רב שנתימחזור חיים
איטיקצב צימוח
קיץעונת פריחה
עציץ, אדמהתנאי שתילה
30-50מרווחי שתילה
דישון
60גובה מקסימלי
50רוחב מקסימאלי