neta

תפריט
תפריט מוצרים

ליסמכיה

13.90 

נקה
  • השקיה- בינונית, מרובה
  • תאורה- צל חלקי, שמש חלקית (חוץ)
  • מחזור צמח- רב שנתי
  • תנאי טיפול מיוחדים- רגיש לשרב, רגיש למליחות, עמיד לקרה

ליסמכיה, צמח נמוך, זוחל, משתפל, בעל ענפים ארוכים, מצויין לעציצים וסלסלות תלויות, מצויין לסגנון קוקטייל, להעשיר את מגוון הצבעים והצורות בעציץ. עלים בצבע ירוק בהיר עם גוון צהוב, זוהר בגן על רקע עלים אחרים.

13.90 

נקה
  • השקיה- בינונית, מרובה
  • תאורה- צל חלקי, שמש חלקית (חוץ)
  • מחזור צמח- רב שנתי
  • תנאי טיפול מיוחדים- רגיש לשרב, רגיש למליחות, עמיד לקרה

ליסמכיה, צמח נמוך, זוחל, משתפל, בעל ענפים ארוכים, מצויין לעציצים וסלסלות תלויות, מצויין לסגנון קוקטייל, להעשיר את מגוון הצבעים והצורות בעציץ. עלים בצבע ירוק בהיר עם גוון צהוב, זוהר בגן על רקע עלים אחרים.

ליסמכיה

צל חלקי, שמש חלקית (חוץ)תאורה
בינונית, מרובההשקיה
רב שנתימחזור חיים
מהירקצב צימוח
עונת פריחה
עציץ, אדמהתנאי שתילה
20-40מרווחי שתילה
דישון
20גובה מקסימלי
50רוחב מקסימאלי