neta

תפריט
תפריט מוצרים

לואיזה

14.90 65.00 

נקה
  • השקיה- מועטה, בינונית
  • תאורה- שמש חלקית, שמש מלאה (חוץ)
  • מחזור צמח- רב שנתי
  • תנאי טיפול מיוחדים- רגיש לקרה

לואיזה, צמח תבלין בעל ניחוח לימוני רענן. העלים צרים מחודדים ומאורכים בירוק בהיר. מבנה הצמח פרוע, מומלץ לגזום באביב, לחידוש. מגיע אף לגובה של 2 מטר. הצמח משמש לחליטה.

14.90 65.00 

נקה
  • השקיה- מועטה, בינונית
  • תאורה- שמש חלקית, שמש מלאה (חוץ)
  • מחזור צמח- רב שנתי
  • תנאי טיפול מיוחדים- רגיש לקרה

לואיזה, צמח תבלין בעל ניחוח לימוני רענן. העלים צרים מחודדים ומאורכים בירוק בהיר. מבנה הצמח פרוע, מומלץ לגזום באביב, לחידוש. מגיע אף לגובה של 2 מטר. הצמח משמש לחליטה.

לואיזה

שמש חלקית, שמש מלאה (חוץ)תאורה
מועטה, בינוניתהשקיה
רב שנתימחזור חיים
מהיר, בינוניקצב צימוח
קיץ, אביבעונת פריחה
עציץ, אדמהתנאי שתילה
40-60מרווחי שתילה
דישון
200גובה מקסימלי
150רוחב מקסימאלי