neta

תפריט
תפריט מוצרים

כמידוראה נאה

18.00 135.00 

נקה
  • השקיה- מועטה
  • תאורה- אור חלקי, אור מרובה (פנים) צל, צל חלקי (חוץ)
  • מחזור צמח- רב שנתי
  • תנאי טיפול מיוחדים- אין

 כמידוראה נאה, צמח רב שנתי ירוק עד, בעל עלים הדומים לעלי הדקל. הצמח מתאים לאזורים ללא קרינת שמש ישירה. מתאים כצמח בית ומשרד, אם תאורה מספקת, לפטיו לכניסה מוצלת לבית ואזורים מוגנים בגן. מומלץ לדשן מעט בעת תקופת הצמיחה ולא לדשן בתקופת החורף.

18.00 135.00 

נקה
  • השקיה- מועטה
  • תאורה- אור חלקי, אור מרובה (פנים) צל, צל חלקי (חוץ)
  • מחזור צמח- רב שנתי
  • תנאי טיפול מיוחדים- אין

 כמידוראה נאה, צמח רב שנתי ירוק עד, בעל עלים הדומים לעלי הדקל. הצמח מתאים לאזורים ללא קרינת שמש ישירה. מתאים כצמח בית ומשרד, אם תאורה מספקת, לפטיו לכניסה מוצלת לבית ואזורים מוגנים בגן. מומלץ לדשן מעט בעת תקופת הצמיחה ולא לדשן בתקופת החורף.

כמידוראה נאה

אור חלקי, אור מרובה (פנים) צל, צל חלקי (חוץ)תאורה
מועטההשקיה
רב שנתימחזור חיים
בינוניקצב צימוח
עונת פריחה
עציץ, אדמהתנאי שתילה
60-80מרווחי שתילה
דישון
150גובה מקסימלי
80רוחב מקסימאלי