neta

תפריט
תפריט מוצרים

כוסברה

11.90 

נקה
  • השקיה- בינונית
  • תאורה- שמש מלאה (חוץ)
  • מחזור צמח- עונתי
  • תנאי טיפול מיוחדים- עמיד בפני קרה, עמיד בפני שרב

כוסברה (גד השדה), צמח תבלין מוכר, בעל עלים ירוקים מנוצים בעלי ריח חזק. מתאים לסלט וכתבלין בעל טעם חזק מאוד. מתאים לשמש מלאה, והשקיה בינונית. העלים, הגבעול והזרעים משמשים למאכל.

11.90 

נקה
  • השקיה- בינונית
  • תאורה- שמש מלאה (חוץ)
  • מחזור צמח- עונתי
  • תנאי טיפול מיוחדים- עמיד בפני קרה, עמיד בפני שרב

כוסברה (גד השדה), צמח תבלין מוכר, בעל עלים ירוקים מנוצים בעלי ריח חזק. מתאים לסלט וכתבלין בעל טעם חזק מאוד. מתאים לשמש מלאה, והשקיה בינונית. העלים, הגבעול והזרעים משמשים למאכל.

כוסברה

שמש מלאה (חוץ)תאורה
בינוניתהשקיה
עונתימחזור חיים
מהירקצב צימוח
קיץ, אביבעונת פריחה
עציץ, אדמהתנאי שתילה
20-40מרווחי שתילה
דישון
60גובה מקסימלי
40רוחב מקסימאלי