neta

תפריט
תפריט מוצרים

טימין

13.90 

נקה
  • השקיה- מועטה
  • תאורה- שמש מלאה (חוץ)
  • מחזור צמח- רב שנתי
  • תנאי טיפול מיוחדים- תחזוקה מועטה, עמיד לקרה, עמיד לשרב

טימין, בת קורנית פשוטה, צמח צפוץ מאוד במבנה כרית , עם עלים קטנטנים וצפופים המשמשים למאכל וכצמח תבלין. הריח של הטימין חזק בזכות העלים הריחניים. הפריחה ורודה מופיעה בקצות הגבעולים באשכולות צפופים של פרחים קטנים.

13.90 

נקה
  • השקיה- מועטה
  • תאורה- שמש מלאה (חוץ)
  • מחזור צמח- רב שנתי
  • תנאי טיפול מיוחדים- תחזוקה מועטה, עמיד לקרה, עמיד לשרב

טימין, בת קורנית פשוטה, צמח צפוץ מאוד במבנה כרית , עם עלים קטנטנים וצפופים המשמשים למאכל וכצמח תבלין. הריח של הטימין חזק בזכות העלים הריחניים. הפריחה ורודה מופיעה בקצות הגבעולים באשכולות צפופים של פרחים קטנים.

טימין

שמש מלאה (חוץ)תאורה
מועטההשקיה
רב שנתימחזור חיים
בינוניקצב צימוח
קיץעונת פריחה
עציץ, אדמהתנאי שתילה
20-40מרווחי שתילה
דישון
40גובה מקסימלי
30רוחב מקסימאלי