neta

תפריט
תפריט מוצרים

חמציץ יואש

32.00 

נקה
  • השקיה- בינונית, מרובה
  • תאורה- צל חלקי, שמש חלקית, שמש מלאה (חוץ)
  • מחזור צמח- רב שנתי, נעלם בקיץ
  • תנאי טיפול מיוחדים- עמיד בפני קרה, עמיד בפני לחות

32.00 

נקה
  • השקיה- בינונית, מרובה
  • תאורה- צל חלקי, שמש חלקית, שמש מלאה (חוץ)
  • מחזור צמח- רב שנתי, נעלם בקיץ
  • תנאי טיפול מיוחדים- עמיד בפני קרה, עמיד בפני לחות

חמציץ יואש

צל חלקי, שמש חלקית, שמש מלאה (חוץ)תאורה
בינונית, מרובההשקיה
רב שנתי, נעלם בקיץמחזור חיים
מהירקצב צימוח
חורף, אביב, סתיועונת פריחה
עציץ, אדמהתנאי שתילה
10-20מרווחי שתילה
דישון
30גובה מקסימלי
50רוחב מקסימאלי