neta

תפריט
תפריט מוצרים

זמיה קוקוס

34.00 252.00 

נקה
  • השקיה- מועטה
  • תאורה- אור חלקי, אור מרובה (פנים), צל, צל חלקי, שמש חלקית (חוץ)
  • מחזור צמח- רב שנתי
  • תנאי טיפול מיוחדים- רגיש לקור, רגיש לקרה

זמיה קוקוס, צמח סוקולנטי חזק במיוחד השומר כל מראה ירוק ומלא לאורח זמן. הזמיה מתאים מאד למקומות מוארים בתוך הבית או לאיזורים מוצלים בחוץ. מומלץ להשקות את הצמח כאשר האדמה מגיע ליובש מלא ואז להשקות השקיה רבויה.

34.00 252.00 

נקה
  • השקיה- מועטה
  • תאורה- אור חלקי, אור מרובה (פנים), צל, צל חלקי, שמש חלקית (חוץ)
  • מחזור צמח- רב שנתי
  • תנאי טיפול מיוחדים- רגיש לקור, רגיש לקרה

זמיה קוקוס, צמח סוקולנטי חזק במיוחד השומר כל מראה ירוק ומלא לאורח זמן. הזמיה מתאים מאד למקומות מוארים בתוך הבית או לאיזורים מוצלים בחוץ. מומלץ להשקות את הצמח כאשר האדמה מגיע ליובש מלא ואז להשקות השקיה רבויה.

זמיה קוקוס

אור חלקי, אור מרובה (פנים) צל, צל חלקי, שמש חלקית (חוץ)תאורה
מועטההשקיה
רב שנתימחזור חיים
איטיקצב צימוח
עונת פריחה
עציץ, אדמהתנאי שתילה
50-70מרווחי שתילה
דישון
150גובה מקסימלי
100רוחב מקסימאלי