neta

תפריט
תפריט מוצרים

דרקונית מלולה

65.00 189.00 

נקה
  • השקיה- בינונית
  • תאורה- אור מרובה (פנים), צל, צל חלקי, שמש חלקית (חוץ)
  • מחזור צמח- רב שנתי
  • תנאי טיפול מיוחדים- עמיד בפני קרה, עמיד בפני לחות, עמיד בפני שרב

דרקונית מלולה, צמח בעל גזעים צרים וארוכים, ירוק עד, במבנה פיסולי. בעל גזע מרכזי המתפצל. עץ פיסולי המתאים כצמח מוקד לגן גדול, לגינון ציבורי וגינון פורמלי פיסולי ויש המציבים אותו בעציץ גדול במקום מואר בבית ובפטיו, ללא קרינת שמש ישירה.

65.00 189.00 

נקה
  • השקיה- בינונית
  • תאורה- אור מרובה (פנים), צל, צל חלקי, שמש חלקית (חוץ)
  • מחזור צמח- רב שנתי
  • תנאי טיפול מיוחדים- עמיד בפני קרה, עמיד בפני לחות, עמיד בפני שרב

דרקונית מלולה, צמח בעל גזעים צרים וארוכים, ירוק עד, במבנה פיסולי. בעל גזע מרכזי המתפצל. עץ פיסולי המתאים כצמח מוקד לגן גדול, לגינון ציבורי וגינון פורמלי פיסולי ויש המציבים אותו בעציץ גדול במקום מואר בבית ובפטיו, ללא קרינת שמש ישירה.

דרקונית מלולה

אור מרובה (פנים) צל, צל חלקי, שמש חלקית (חוץ)תאורה
בינוניתהשקיה
רב שנתימחזור חיים
בינוניקצב צימוח
עונת פריחה
עציץ, אדמהתנאי שתילה
100-150מרווחי שתילה
דישון
300גובה מקסימלי
200רוחב מקסימאלי