neta

תפריט
תפריט מוצרים

בשמת

11.90 48.00 

נקה
  • השקיה- בינונית, מרובה
  • תאורה- צל, צל חלקי, שמש חלקית (חוץ)
  • מחזור צמח- רב שנתי
  • תנאי טיפול מיוחדים- רגיש ליובש, רגיש לקור, רגיש לקרה

בשמת, צמח בעל גבעולים ירוקים ופרחים בשלל צבעים. הפרחים מאוד בולטים על רקע העלים. הגבעולים בשרניים עדינים ושבירים. הצמח זקוק לקרקע לחה וניקוז מצויין ויפרח בעציצים ומיכלים רוב השנה. מתאים לכל אזורי הארץ בהנחה של השקיה סדירה ושמש לא ישירה, למעט קור עז של חורף. מומלץ לדשן מדי פעם ולקטום קיטומים קלים במשך הקיץ והסתיו על מנת לעבות את הצמח ולעודד צמיחה חדשה.

11.90 48.00 

נקה
  • השקיה- בינונית, מרובה
  • תאורה- צל, צל חלקי, שמש חלקית (חוץ)
  • מחזור צמח- רב שנתי
  • תנאי טיפול מיוחדים- רגיש ליובש, רגיש לקור, רגיש לקרה

בשמת, צמח בעל גבעולים ירוקים ופרחים בשלל צבעים. הפרחים מאוד בולטים על רקע העלים. הגבעולים בשרניים עדינים ושבירים. הצמח זקוק לקרקע לחה וניקוז מצויין ויפרח בעציצים ומיכלים רוב השנה. מתאים לכל אזורי הארץ בהנחה של השקיה סדירה ושמש לא ישירה, למעט קור עז של חורף. מומלץ לדשן מדי פעם ולקטום קיטומים קלים במשך הקיץ והסתיו על מנת לעבות את הצמח ולעודד צמיחה חדשה.

בשמת

צל, צל חלקי, שמש חלקית (חוץ)תאורה
בינונית, מרובההשקיה
רב שנתימחזור חיים
בינוניקצב צימוח
חורף, קיץ, סתיו, אביבעונת פריחה
עציץ, אדמהתנאי שתילה
20-40מרווחי שתילה
דישון
50גובה מקסימלי
40רוחב מקסימאלי