neta

תפריט
תפריט מוצרים

אנתוריון

46.00 108.00 

נקה
  • השקיה- בינונית
  • תאורה- אור מרובה(פנים) צל, צל חלקי (חוץ)
  • מחזור צמח- רב שנתי
  • תנאי טיפול מיוחדים- רגיש לקור, רגיש לקרה, עמיד בפני לחות

אנתוריון, צמח בית טרופי בעל פריחה אדומה. צורת העלה דומה ללב. בטמפרטורה מתחת ל-10 מעלות, העלים עלולים להצהיב. אוהב אזור עם לחות גבוהה. במידה והצמח אינו פורח כנראה אינו נהנה ממספיק אור (לא שמש ישירה). אם הצמח גדל מאוד בתוך המיכל, ניתן להחליף למיכל גדול יותר, מומלץ באביב כשהטמפרטורה עולה. יש להקפיד על מצע מאוורר.

46.00 108.00 

נקה
  • השקיה- בינונית
  • תאורה- אור מרובה(פנים) צל, צל חלקי (חוץ)
  • מחזור צמח- רב שנתי
  • תנאי טיפול מיוחדים- רגיש לקור, רגיש לקרה, עמיד בפני לחות

אנתוריון, צמח בית טרופי בעל פריחה אדומה. צורת העלה דומה ללב. בטמפרטורה מתחת ל-10 מעלות, העלים עלולים להצהיב. אוהב אזור עם לחות גבוהה. במידה והצמח אינו פורח כנראה אינו נהנה ממספיק אור (לא שמש ישירה). אם הצמח גדל מאוד בתוך המיכל, ניתן להחליף למיכל גדול יותר, מומלץ באביב כשהטמפרטורה עולה. יש להקפיד על מצע מאוורר.

אנתוריון

אור מרובה (פנים) צל, צל חלקי (חוץ)תאורה
בינוניתהשקיה
רב שנתימחזור חיים
בינוניקצב צימוח
קיץ, אביבעונת פריחה
עציץתנאי שתילה
20-40מרווחי שתילה
דישון
50גובה מקסימלי
40רוחב מקסימאלי