neta

תפריט
תפריט מוצרים

אמנון ותמר (פרח קטן)

10.90 38.00 

נקה
  • השקיה- בינונית, מרובה
  • תאורה- צל חלקי, שמש חלקית, שמש מלאה (חוץ)
  • מחזור צמח- עונתי
  • תנאי טיפול מיוחדים- רגיש לשרב, עמיד בפני קרה

אמנון ותמר (פרח קטן), צמח עונתי חורפי בעל פרחים קטנים, גובהו כ-15 ס״מ. פורח בשלל צבעים בחורף ובאביב. הצבעים אחידים או משולבים בגוונים רבים. מתאים לשמש מלאה או צל חלקי, ללסלות, עציצים, מסלעות וכיסוי שטחים. באזור ההר פורח מהסתיו עד האביב.

10.90 38.00 

נקה
  • השקיה- בינונית, מרובה
  • תאורה- צל חלקי, שמש חלקית, שמש מלאה (חוץ)
  • מחזור צמח- עונתי
  • תנאי טיפול מיוחדים- רגיש לשרב, עמיד בפני קרה

אמנון ותמר (פרח קטן), צמח עונתי חורפי בעל פרחים קטנים, גובהו כ-15 ס״מ. פורח בשלל צבעים בחורף ובאביב. הצבעים אחידים או משולבים בגוונים רבים. מתאים לשמש מלאה או צל חלקי, ללסלות, עציצים, מסלעות וכיסוי שטחים. באזור ההר פורח מהסתיו עד האביב.

אמנון ותמר (פרח קטן)

צל חלקי, שמש חלקית, שמש מלאה (חוץ)תאורה
בינונית, מרובההשקיה
עונתימחזור חיים
מהירקצב צימוח
חורף, אביבעונת פריחה
עציץ, אדמהתנאי שתילה
10-20מרווחי שתילה
דישון
20גובה מקסימלי
30רוחב מקסימאלי